Povinné informace

Informace na základě zákona 106/1999 Sb.
  • Oficiální název
   Obec Křešín

  • Důvod a způsob založení
   Obec Křešín vznikla na základě Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení §11 zák.č. 367/1990Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410/1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.  

  • Organizační struktura
   Činnost  obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty, účetní a zastupitelů

  • Informační povinnost 
   pdf logo
  • Kontaktní spojení
   kontakt, tel.čísla, adresy
  • Případné platby můžete poukázat
   č.ú. 16520211/0100  KB Hořovice

  • Platební portál Středočeského kraje
   logo776fb78f
  • IČO
   Identifikační číslo organizace (IČO)   00242560

  • DIČ 
   Daňové Identifikační číslo (DIČ)  obec Křešín není plátcem DPH

  • Datová schránka:
   zyva76v

  • Rozpočet
   Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2023 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2022 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2021 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2020 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2019 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2017 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2016 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2015 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2014 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín na rok 2012 pdf-logo a jpg logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2011 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2010 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2009 word-logo

 

 • Žádosti o informace
  Poskytování informací, příjem podání

 • Elektronická podatelna
  Datová schránka: zyva76v
  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Příjem žádostí a další podání
  Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti,podnětu či jiného dožádání a dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí, případně vydaná obecním úřadem, je kancelář starosty obce na adrese Obec Křešín 21, 26223 Jince

 • Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek, proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

 • Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy  zde

 • Nejdůležitější předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů

 • Úhrady za poskytování informací
  Při podání žádosti o podaní informace bude občan seznámen s předpokládanou cenou za podané informace, která nepřesáhne uvedené částky. Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.
  Sazebník

 • Výroční zpráva o plnění zákona č.106/1999 Sb.
  výroční zpráva 2006
  výroční zpráva 2007
  výroční zpráva 2008
  výroční zpráva 2009
  výroční zpráva 2011

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín